Loading Events

« All Events

Múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal

9th June @ 10:00 am - 4:00 pm

Learning Outcomes

  • Iniúchadh a dhéanamh ar mhódhanna múinte na Gaeilge ar an tríú leibhéal
  • Anailís a dhéanamh ar na modhanna is oiriúnaí do scileanna éagsúla teanga (labhairt, éisteacht, léamh agus scríobh)
  • Deis a thabhairt do na rannpháiritithe machnamh a dhéanamh ar a dtaithí agus ar a straitéisí féin
  • Nasc a dhéanamh idir múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha